To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Automobile Technical District Service Staff

Vietnam Suzuki Corporation
Updated: 03/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Technical support and train (Follow content of Suzuki training) dealer technician / Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo (Theo nội dung đào tạo của Suzuki) kỹ thuật viên đại lý
 • Investigate quality problem and collect related technical information / Khảo sát vấn đề chất lượng và thu thập thông tin kỹ thuật liên quan
 • Technical report / Báo cáo kỹ thuật
 • Support / Hỗ trợ:

+ Warranty claim case / Trường hợp yêu cầu bảo hành

+ Service shop facility improvement / Cải thiện các trang thiết bị cửa hàng dịch vụ

+ The training activity / Hoạt đông đào tạo

+ Service members from the technical side / Các thành viên dịch vụ từ phía kỹ thuật

 • Other duties assigned by the Head of selection / Các nhiệm vụ khác từTrưởng bộ phận

Job requirement

 • Education: Bachelor degree in Automotive Engineering or related field / Trình độ học vấn: Cử nhân Kỹ thuật ô tô hoặc các lĩnh vực liên quan
 • PC Skills: Microsoft Office 
 • Language: English (Conversation) / Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Giao tiếp)
 • Experiences: At least 3 years of experiences in technical/service / Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật / dịch vụ
 • Personality: Honest, have a sense of responsibility / Tính cách: Trung thực, có tinh thần trách nhiệm

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • Job type: Permanent

Company Overview

Vietnam Suzuki Corporation

www.suzuki.com.vn Number of employees: 500

Năm 1996, Suzuki chính thức đặt chân vào Việt Nam với mục tiêu trở thành một trong những hãng xe hàng đầu tại thị trường đầy tiềm năng này. Được đón nhận nồng... View more

Automobile Technical District Service Staff

Vietnam Suzuki Corporation