To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Automation Test Lead

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Thiết lập và trực tiếp xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình cho các hoạt động phân tích nghiệp vụ và kiểm thử cho các dự án chuyển đổi;
 • Đề xuất và tư vấn xây dựng các chiến lược, quy trình kiểm thử phù hợp các loại dự án/ hệ thống khác nhau;
 • Thực hiện việc giám sát, quản lý đảm bảo các dự án tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình kiểm thử đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Chủ trì đào tạo, hướng dẫn các dự án để đảm bảo tuân thủ và thực hiện theo đúng theo tiêu chuẩn, quy trình đã đề ra

Job requirement

 • Tối thiểu tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Ưu tiên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông/ Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế/ hoặc tương đương
 • 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử
 • Có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực test automation
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Test Lead hoặc Test Manager.
 • Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch, thiết kế kiểm thử
 • Có kinh nghiệm làm việc công cụ test như: Selenium, Appium, Maven, Jmeter
 • Có kinh nghiệm làm việc công cụ quản lý như Jira; GIT; Confluence
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về nghiệp vụ và sản phẩm ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm triển khai các mô hình phát triển dự án Waterfall và Agile.
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án là một lợi thế
 • TOEIC 750 trở lên

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh... View more

Automation Test Lead

Ngân Hàng TMCP Quân Đội