Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Assistant of Trade Marketing Manager/ Trade Marketing Executive

Job requirement

JobPurpose/ Mục đích:

1. Lead development and implementation of assigned CAT and coordinate with sales force to execute the plan to reach trade objectives within the approved budget.

Phụ trách phát triển và thực thi theo chiến lược ngành hàng và phối hợp với đội ngũ bán hàng tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra nhằm đạt mục tiêu kinh doanh trong phạm vi ngân sách được duyệt.

2. Lead growth of CATs deeply on AOP and to customize business strategy in long term.

Dẫn dắt các ngành hàng phát triển có chiều sâu theo chiến lược kinh doanh theo năm và định hướng chiến lược kinh doanh theo mục tiêu dài hạn.

Key Duties/ Nhiệm vụ:

3. Build specific channel on Trade Category plan to align with Trade Marketing Plan to deliver CAT objectives so that it could maximize business goal on AOP.

Xây dựng kế hoạch phát triển ngành hàng theo từng kênh bán hàng cụ thể dựa trên chiến lược tổng quan nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh tối đa theo chiến lược hoạt động tổng thể của công ty.

4. Identify sales opportunities and allocate funds for each activity while analyzing potential growth and risks of CAT

Nhậnbiết cơ hội bán hàng và phân bổ ngân sách cho từng hoạt động khi phân tích sự tăng trưởng tiềm năng cũng như ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra.

5. Proposeand execute trade marketing activities and drive go-to-market on CAT growth Plan on approved budget.

Đề xuất và thực thi hoạt động kích hoạt kích hoạt bán hàng hướng tới mục tiêu thâm nhập thị trường có chiều sâu theo kế hoạch phát triển ngành hàng trong phạm vi ngân sách được phân bổ.

6. Allocate andmornitor POSM to ensure sales force to execute the most effiecient in ternmof Trade spending.

Phân bổ và giám sát các vật dụng hỗ trợ trưng bày quãng cáo đảm bảo đội ngũ bán hàng thực thi hiệu quả nhất theo ngân sách được duyệt.

7. Workclosekly with sales force to collect market information and propose sales initiativeto protect product presence at POSand to macth Trade objectives with each market needs.

Thường xuyên liên lạc với đội ngũ bán hàng để thu thập thông tin thị trường và đưa ra các sáng kiến bán hàng nhằm bảo vệ sự hiện diện sản phẩm tại điểm bán, phù hợp với mục tiêu kinh doanh theo từng đặc thù thị trường.

8. Be responsible for handling paper-works involved Trade Marketing department (Licenses, promotion announcement,…)

Chịu trách nhiệm xử lý công việc liên quan đến thủ tục hành chánh của phòng Tiếp Thị Thương Mại (giấy phép, thông báo khuyến mãi nộp cho cơ sở ban ngành liên quan).

9. Monthlyevaluate the channel activities to have better view on Trade Category Activity.

Đánh giá các chương trình hỗ trợ hàng tháng để từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả đầu tư cho ngành hàng phụ trách.

10. Monthly Review and analyseto dothe Sales forecast on and channel activities on CAT to propose trade activity plan foreach market needs .

Đánh giá và phân tích dự báo bán hàng dựa vào nhu cầu thị trường hàng tháng trên ngành hàng phụ trách và đề xuất hoạt động kinh doanh từng nhu cầu thị trường.

11. Other tasks are requested by Trade Marketing Manager and Board of Director.

Những nhiệm vụ khác được yêu cầu bởi Trưởng Phòng Tiếp Thị Thương Mại và Ban Giám Đốc.

Job requirement

Qualifications and Education Requirement/ Yêu cầu:

1.      At least 1-2 years experiences at the same position in Consumer Goods.

Ít nhất 02 năm làm vị trị tương đương ngành hàng tiêu dùng

2.      Good at communication, outstanding customer service mindset

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư tưởng phục vụ tiêu chuẩn cao

3.      Graduate from University, especially in business administration or marketing

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing

4.      Command with Office: Word, Excel, Power Point

Giỏi về các công cụ văn phòng, Word, Excel, PPT

Professional Skill/ Kỹ năng Chuyên môn:

Analysis Skill, Problem Solving Skill, Customer Service Foundation, GT & MT Sales Experience/knowledge  and DMS Knowledge.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, có nền tảng về phục vụ khách hàng, có kinh nghiệm hoặc kiến thức bán hàng kênh siêu thị và kênh truyền thống, có kiến thức về DMS.

Soft Skill/ Kỹ năng mềm:

   Good business sense, Good Interpersonal and Analytical Skill, Result Oriented, Good negotiation skill, SMART’and Creative mindset

    Nhạy bén về kinh doanh, kỹ năng tương tác và phân tích tốt, định hướng vào kết quả, thương lượng tốt, tư duy “SMART” và Sáng tạo.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép