English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Assistant HR Director

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

    Ngành nghề: Nhân sự

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 02-10-2019

  • Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Nhiệm vụ 1 (Task 1): Triển khai tuyển dụng, đào tạo & phát triển

1.1 – Triển khai tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, thu hút ứng viên, tạo nguồn ứng viên, lọc hồ sơ, cập nhật database ứng viên.

1.2 – Thực hiện chương trình hội nhập cho nhân sự mới.

1.3 – Thực hiện các hoạt động hậu cần cho các buổi đào tạo.

1.4 – Trợ giúp Giám đốc nhân sự điều phối tiến độ các dự án quản lý nhân tài: thiết lập các tiêu chí đánh giá (KPIs, năng lực,…), từ điển năng lực để chọn lựa nhân tài; tư vấn xây dựng các chương trình, kế hoạch kế nhiệm, đội ngũ nhân sự chủ chốt, kế hoạch phát triển cá nhân.

Nhiệm vụ 2 (Task 2): Quản lý lương thưởng và phúc lợi

2.1 – Tìm hiểu, cập nhật thông tin lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp trên thị trường để thu hút và giữ chân nhân tài, đảm bảo công bằng và cạnh tranh.

2.2 – Cập nhật và quản lý dữ liệu nhân sự: quá trình công tác, hồ sơ nhân viên, Thư mời nhận việc, Hợp đồng lao động, quá trình đào tạo, kết quả đánh giá, …

2.3 – Cập nhật các khoản trích nộp bảo hiểm, thuế TNCN và các khoản khác theo qui định pháp luật hiện hành.

2.4 – Chấm công nhân viên

2.5 – Thực hiện các chính sách chế độ cho nhân viên theo qui định

Nhiệm vụ 3 (Task 4): Tổ chức các hoạt động nhân sự

3.1 – Phối hợp thực hiện các chương trình triển khai các chính sách chế độ cho nhân viên: tiệc, du lịch, sinh nhật, …

3.2 – Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên về các hoạt động nhân sự, chính sách chế độ của công ty.

Nhiệm vụ 4 (Task 5): Các nhiệm vụ khác

4.1Hỗ trợ Giám đốc nhân sự lập đề nghị thanh toán các khoản chi chí (nếu có).

4.2 – Dịch các tài liệu.

4.3 – Báo cáo công việc.

4.4 - Theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

1. Thái độ (Attitude): Chính trực, chủ động, hòa nhã, chuyên nghiệp

2. Học vấn (Education):Cao Đẳng. Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, QTKD, Luật.

3. Kinh nghiệm chuyên môn (Professional Experience): 3 năm

4. Kiến thức (Knowledge): Kiến thức quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng, luật và các quy định về pháp luật lao động.

5. Kỹ năng (Skills): 

-   Quản lý các mối quan hệ

-   Kết nối nhân viên

-   Giao tiếp

-   Quản lý lưu trữ hồ sơ

-   Các kỹ năng khác

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương