English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Assistant Chief Accountant

Mô tả công việc

1. FS, Tax and other reports by law

2. Internal reports

3. Arrange and control daily operation/ AR/AP/CF

4. Manage and build strong team

Basic requirements:

- VAS

- Tax regulation

- Policy, process of company

- System

- Management requirements of company

Yêu cầu công việc

·        3 years – chief accountant/ GA/ auditor of  at the same side

·        Logistics is preferred.

·        Working with Government, Tax

·        Bachelor Degree : Accounting / auditing

·        Knowledge: Accounting and finance, Logistics

·        Good command in English

·        Good Computer skills: MS Office and accounting software (Level B)

·        Accounting management: Good

·        Budget control: Good

·        Team leader: Good

·        Willing to work overtime to finish tasks assigned

·        Go to business trip as required

·        Training some other Projects as required

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục