English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Assistant Brand Manager

Mô tả công việc

- Hỗ trợ trong việc phát triển nhãn hiệu và tìm hiểu nhu cầu NTD, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu và phù hơp đinh vị nhãn hiệu.

- Tổng hợp, phân tích các thông tin thị trường, người tiêu dùng, và đối thủ cạnh tranh

- Hỗ trợ phát triển & thưc hiện marketing mix (chiến lược sản phẩm, giá, truyền thông, khuyến mãi)

- Phối hợp với phòng RD trong việc cải tiến hoặc phát triển sản phẩm.

- Lên các kế hoạch để chuẩn bị cho các các công cụ POSM, các kênh truyền thông phù hợp cho sản phẩm.

- Điều phối, thực hiện hiệu quả các hoạt động MKT như sampling, event, digital, POSM,…

- Theo dõi và đánh giá việc tung các sản phẩm mới

- Hướng dẫn thực hiện (brief) cho các đối tác bên ngòai cung cấp các dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu thị trường cho các vấn đề tiếp thị tương ứng

- Theo dõi ngân sách tiếp thị theo kế họach

- Thực hiện các báo cáo đánh giá định kỳ về sản phẩm và thị trường phụ trách.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing.

- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm trợ lý quản lý nhãn hiệu ngành hàng FMCG, ưu tiên trong ngành thực phẩm, đồ uống

- Hiểu biết các kiến thức marketing như định vị, phân khúc, chiến lược 4Ps, hiểu biết vể media

- Có khả năng trình bày tốt

- Có tính kỷ luật, kiên định

Các kỹ năng khác:

- Có khả năng đọc, phân tích các báo cáo và nghiên cứu thị trường như U&A, Product test…

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao

- Kỹ năng quản lý ngân sách

- Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục, thúc đẩy các phòng ban liên quan.

- Có khả năng giải quyết vấn đề , thương lượng

Phúc lợi

Tăng lương