Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Asisstant Transportation Manager

Job requirement

A. Kiểm soát toàn bộ việc record/đối chiếu/quản lý/phân tích/thanh quyết toán chi phí đầu ra và doan thu đầu vào của toàn bộ hoạt động của phòng vân tải:

 • Quản lý/Kiểm soát toàn bộ các báo giá dịch vụ của vendor, các chi phí phục vụ/liên quan đến operaiton hàng ngày của phòng vận tải để đảm bảo mọi nghiệp vụ vận tải kèm theo chi phí phát sinh phải được record/xử lý đầy đủ chính xác/kịp thời
 • Quản lý/kiếm soát toàn bộ báo giá, các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, và số liệu thực hiện dịch vụ thực tế hàng ngày để làm cơ sở làm debit với khách hàng cuối tháng đầy đủ/chính xác/kịp thời

B. Giải quyết các phát sinh về chứng từ, hóa đơn…thuộc trách nhiệm của DOC:

 • Giải quyết/ hướng dẫn về doanh thu, chi phí, chứng từ, Debit Note TV & VN cho các bạn trong team
 • Phối hợp các bộ phận: CS, FAD, BD….làm rõ về doanh thu, chi phí

C. Kiểm soát chi phí làm hàng/ cược vỏ/ tạm ứng…

 • Tạm ứng: kiểm soát tình hình tạm ứng/ hoàn ứng của ops, lái xe, kiểm soát số dư
 • Cược vỏ: Kiểm soát tình hình cược vỏ tại các hãng tàu, kiểm tra số dư và lý do của số dư.

D. Báo cáo nội bộ:

 • Kiểm tra báo cáo của các site về doanh thu và chi phí. Kiểm tra số liệu trước khi lên báo cáo P&L, EMM
 • Báo cáo P&L được tính doanh thu và chi phí chi tiêt theo từng dịch vụ như Factory Logistics, Distribution, Auto Logistics, N-S transportation, phân loại theo loại xe: xe tải, xe cont. Chi phí chi tiết chi phí biến đổi (nâng hạ, cước vận tải thuê ngoài, dầu, vé ngày, lương chuyến…), chi phí cố định ( khấu hao, lương cơ bản, vé tháng/ quý, đăng kiểm, bảo trì đường bộ…), tính ra OP, GOP và tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu, chi phí…
 • Báo cáo EMM: nhìn được tổng hợp doanh thu chi phí theo từng dịch vụ như Factory Logistics, Distribution, Auto Logistics, N-S transportation. Tính 10 khách hàng có lợi nhuận cao nhất, 10 khách hàng có lợi nhuận thấp nhất
 • Báo cáo tình hình Debit Note của trucking theo sự biến động của giá dầu, dựa theo kế hoạch, DN, báo giá và giá dầu tại thời điểm làm báo giá

Job requirement

 • Tốt nghiệp đại học tài chính/kế toán/thống kê/giao Thông Vận Tải/ Kinh tế chuyên ngành kế toán
 • Có 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán và vị trí tương đương
 • Có kiến thức về lĩnh vực vận tải
 • Kiểm soát, phân tích số liệu
 • Tổng hợp báo cáo kinh doanh
 • Kiểm soát, sắp xếp chứng từ, tiền mặt
 • Giao tiếp tốt, khả năng lãnh đạo, quản lý, khả năng phân quyền
 • Thành thạo tin học văn học
 • Kỹ năng quản lý chứng từ và tiền mặt
 • Kỹ năng quản lý thời gian