English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

AML/Compliance Staff

Mô tả công việc

  • Update and brief main points of new/amended regulation.

  • Conduct AML/Compliance regular reports as required under internal policies or local authorities.

  • Review internal policies/SOP against relevant regulations.

  • Clarify the regulation concerns for the other departments or Head Office.

  • Conduct the AML/Compliance training as required.

  • Conduct the other jobs assigned by Compliance Manager.

Yêu cầu công việc

. Good at English

. Experience in Banking

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép
Việc làm tương tự