English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

AML/Compliance Staff

Mô tả công việc

  • Update and brief main points of new/amended regulation.

  • Conduct AML/Compliance regular reports as required under internal policies or local authorities.

  • Review internal policies/SOP against relevant regulations.

  • Clarify the regulation concerns for the other departments or Head Office.

  • Conduct the AML/Compliance training as required.

  • Conduct the other jobs assigned by Compliance Manager.

Yêu cầu công việc

. Good at English

. Experience in Banking

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép