English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Admin Staff (Hospitality)

Mô tả công việc

Our Cient is Intecontinential Doha the City, a branch names of IHG Group, looking candidates for Admin Staff.

Working at Intecontinential Doha the City - HOTEL & RESORTS, Doha, Quatar

Yêu cầu công việc

- Female

- English fluency.

- Good Expericence as Admin and MS Office and Admin Skills in Internation Hotel

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review
Việc làm tương tự