English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Admin cum Accountant

Mô tả công việc

- Theo dõi thu, chi của Chi nhánh

Check the receipt and expenses of the Branch

- Xem xét hồ sơ, chứng từ thanh toán của nhân viên khi đi công tác

Check the file, advance request, payment request of the staff has bussiness trip

- Nhập sổ theo dõi mẫu và báo cáo doanh số hàng tháng.

Enter the sample tracking book and monthly sales report.

- Mua văn phòng phẩm, phụ cấp sữa và những thứ khác

Buy office supplies, monthly milk and others

- Theo dõi ngày công, xăng xe của nhân viên nhận mẫu

Check working days, monthly petrol claim

- Theo dõi phí gửi thư

Check mail delivery expense

- Quản lý kho và mua hàng

Manage store and purchasing work

Yêu cầu công việc

 -  Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

    University/College degree in Acounting

-   Ưu tiên: Nữ - Độ tuổi: 23->27

    Female - Age: 23->25

-   Đọc hiểu tài liệu tiếng anh

    Read and understand English documents.

-   Kỹ năng vi tính: word, excel thành thạo

    Computer skill: word, excel

-   Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận

    Be responsible, careful

-   Tổ chức, sắp xếp công việc

    Organizational and arranagement skill for work

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục, Petrol Allowance Company trip once per year 13th month salary Performance bonus