To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Accounting Admin (Casual - Nhân viên thời vụ)

Công ty TNHH United International Pharma
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Prepare, input invoices & documents for tax authorities to check VAT refund. / Chuẩn bị, lọc, nhập hóa đơn, chứng từ kế toán chuẩn bị cho công tác thanh tra/ hoàn thuế hàng năm.

- Scan & file accounting documents. / Scan & lưu trữ chứng từ kế toán.

- Support Accounting department in daily admin work. / Hỗ trợ phòng Kế toán các công việc hành chính, nghiệp vụ kế toán.
-
Contract term: 12 months. / Thời hạn hợp đồng: 12 tháng.

Job requirement

- College/ University graduate, Accounting major is preffered but not required. / Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành, ưu tiên chuyên ngành Kế toán nhưng không bắt buộc. 

- Good at Microsoft Excel/ Word. / Thành thạo công cụ Microsoft Excel/ Word. 

- Carefull, can handle a great deal of paperwork./ Cẩn thận, có thể xử lý nhiều công việc giấy tờ. 

More Information

  • Job type: job_myresume_freelance

Company Overview

Công ty TNHH United International Pharma

https://unitedpharmacareer.com/ Number of employees: 500

Công ty TNHH United International Pharma - Công ty Dược phẩm 100% vốn nước ngoài với nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam như Decolgen, Alaxan, Enervon,... View more

Accounting Admin (Casual - Nhân viên thời vụ)

Công ty TNHH United International Pharma