English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Accountant - Nhân Viên Kế Toán

Auchan Retail Viet Nam

Auchan Retail Viet Nam Company is a member of Auchan Group – France, that one of top biggest retail Group in Europe, manage more than 1000 Hypermarkets and... Xem thêm

Người liên hệ: HR Department

Mô tả công việc

 • Xử lý các công việc cơ bản tại bộ phận kế toán
 • Handle basic accounting tasks
 • Nhập dữ liệu hóa đơn vào hệ thống kiểm kê
 • Input invoices data into systems
 • Tiến hành theo dõi và kiểm tra các vấn đề phát sinh liên quan đến hóa đơn
 • Checking and following up the issues related to invoices
 • Xử lý các vấn đề phát sinh với nhà cung cấp
 • Reconcile purchasing data with suppliers
 • Ghi nhận thông tin đầu kỳ vào hệ thống kế toán và sắp xếp tài liệu, chứng từ theo quy chuẩn
 • Record entries into accounting systems and arrange doccument in standard method

Yêu cầu công việc

 • Sinh viên vừa tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng các chuyên ngành Kế Toán/Kiểm Toán/Tài Chính 
 • Fresh graduate student from Vocational School/College with major in Accounting/Audit/Finance
 • Kinh nghiệm thực tập kế toán hoặc các công việc part time. 
 • Accounting Inernship or part time job is a plus 
 • Chăm chỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, tỉ mỉ 
 • Hard working,  carefulness, patience, detail oriented 
 • Sử dụng tốt các công cụ MS Office (Word, Excel...)
 • Abilities to use MS Office (Word, Excel...)