English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Accountant (Fresh Graduates)

Mô tả công việc

Responsible for daily payment to suppliers, manage AR.

  • Take care some payments to suppliers as schedule
  • Manage some account receivables
  • Reconcile bank accounts
  • Some internal reporting
  • Other task assigned by Chief accountant.

Yêu cầu công việc

  • Education: Bachelor degree major in Accounting / Finance, Business or a related field
  • Experience: Fresh Graduates or Non-experience is welcome  
  • English : Good, be able to communicate in English
  • Proficiency in MS Office
  • Good attitude, self-motivated, and ability to work well individually as well as in teams.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép