Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Account Receivable Supervisor

The Grand Ho Tram Strip
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

 • Nơi làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu

  Mức lương:

 • Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Phúc lợi

Insurance, Health checkup, Training & Development, Salary review, Annual Leave

Mô tả công việc

 • Assist the Credit Manager or Finance Controller with supervising the accounts receivable function.

  Trợ giúp cấp trên trong việc kiểm soát bộ phận kế toán phải thu.

 • Plans, assigns, guiding, and evaluates the work of subordinates.

  Lên kế hoạch, phân công, hướng dẫn và đánh giá công việc của cấp dưới.

 • Maintain up-to-date billing system

Duy trì, cập nhật hệ thống phát hành hóa đơn

 • Review the schedule of Accounts Receivable and their collection status.

  Rà soát lịch thu nợ các khoản phải thu và tình trạng thu nợ

 • Review the reconciliation between General Ledger and sub-ledger and perform account reconciliations with customers

Kiểm tra đối chiếu số dư sổ cái và tài khoản con và thực hiện đối chiếu công nợ vơi khách hàng

 • Evaluating and communicating slow paying and bad debt accounts and implement correctional courses of action

Đánh giá và thông báo các khoản nợ chậm thu và các khoản nợ xấu và thực hiện các hoạt động cải tiến

 • Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

 • Review credit card transaction report.

Kiểm tra các báo cáo giao dịch liên quan đến thẻ tín dụng.

 • Researching and evaluating clients’ creditworthiness by referring from various reliable sources.

Tìm hiểu và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng bằng cách tham khảo các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác nhau.

 • Immediately report any information or problems regarding collection to the Credit Manager.

  Lập tức báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thu nợ với Quản lý Tín Dụng.

 • Providing suggestion on the improvement on the AR and credit process

  Đưa ra ý kiến để hoàn thiện hơn quy trình phải thu

 • Communicate with customers via phone, email, mail or personally

Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, email, thư tín hoặc cá nhân

 • Assist with month, quarter and year-end close

  Hỗ trợ báo cáo tháng, quý, năm

 • Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

 • Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

 • Protects organization's value by keeping information confidential.

  Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.

 • Perform other duties assigned by the superior.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Giới thiệu về công ty

The Grand Ho Tram Strip

https://thegrandhotramcareers.com

Located only 2.5 hour drive from Ho Chi Minh City, The Grand Ho Tram Strip’s first luxury integrated resort is drenched in tropical sunshine and bordered by... Xem thêm

Account Receivable Supervisor

The Grand Ho Tram Strip