To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Account Receivable Supervisor

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Assist the Credit Manager or Finance Controller with supervising the accounts receivable function.

  Trợ giúp cấp trên trong việc kiểm soát bộ phận kế toán phải thu.

 • Plans, assigns, guiding, and evaluates the work of subordinates.

  Lên kế hoạch, phân công, hướng dẫn và đánh giá công việc của cấp dưới.

 • Maintain up-to-date billing system

Duy trì, cập nhật hệ thống phát hành hóa đơn

 • Review the schedule of Accounts Receivable and their collection status.

  Rà soát lịch thu nợ các khoản phải thu và tình trạng thu nợ

 • Review the reconciliation between General Ledger and sub-ledger and perform account reconciliations with customers

Kiểm tra đối chiếu số dư sổ cái và tài khoản con và thực hiện đối chiếu công nợ vơi khách hàng

 • Evaluating and communicating slow paying and bad debt accounts and implement correctional courses of action

Đánh giá và thông báo các khoản nợ chậm thu và các khoản nợ xấu và thực hiện các hoạt động cải tiến

 • Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

 • Review credit card transaction report.

Kiểm tra các báo cáo giao dịch liên quan đến thẻ tín dụng.

 • Researching and evaluating clients’ creditworthiness by referring from various reliable sources.

Tìm hiểu và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng bằng cách tham khảo các nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác nhau.

 • Immediately report any information or problems regarding collection to the Credit Manager.

  Lập tức báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thu nợ với Quản lý Tín Dụng.

 • Providing suggestion on the improvement on the AR and credit process

  Đưa ra ý kiến để hoàn thiện hơn quy trình phải thu

 • Communicate with customers via phone, email, mail or personally

Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại, email, thư tín hoặc cá nhân

 • Assist with month, quarter and year-end close

  Hỗ trợ báo cáo tháng, quý, năm

 • Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

 • Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

 • Protects organization's value by keeping information confidential.

  Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.

 • Perform other duties assigned by the superior.

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Job requirement

 • Bachelor degree in Accounting & Finance.

        Bằng cử nhân về lĩnh vực Kế toán & Tài chính.

 • Three year experience in related fields. Experience in supervisor level

        Có 3 năm kinh nghiệm ở những lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm vị trí giám sát.

 • Well organized, hard-working, detail oriented, trustworthy, integrity, time management, team work, problem solving, and good communication.

  Có khả năng tổ chức công việc tốt, chăm chỉ, cẩn thận, đáng tin cậy, quản lý thời gian, làm việc theo nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp tốt

 • Able to work in fast-paced environment

  Có khả năng làm việc trong môi trường năng động

 • Must present a well-groomed appearance.

Hình thức gọn gàng, chỉnh chu.

 • Proficient with Microsoft Excel, Word. Cenium system experience is preferred.

  Thành thạo MS-Excel/ Word. Kinh nghiệm hệ thống Cenium là lợi thế

 • Prior hotel experience preferred.

  Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn

 • Fluent in spoken and written English. Native Vietnamese.

  Thông thạo ngôn ngữ Việt, Anh

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm

thegrandhotram.com

Located only 2.5 hour drive from Ho Chi Minh City, The Grand Ho Tram Strip’s first luxury integrated resort is drenched in tropical sunshine and bordered by... View more

Account Receivable Supervisor

Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm