English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Account Manager

Mô tả công việc

- Quản lý vị trí quản lý bộ phận Account trong công ty.

- Phát triển khách hàng tiềm năng.

- Hợp tác các phòng, Ban để triển khai dự án.

- Công việc khác theo sự phân công của Ban Chiến lược

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Quản trị, Ngân hàng...

- Am hiểu mô hình kinh doanh B2B và B2C

- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên vị trí tương đương

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương