Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Academic Manager - Trưởng phòng học thuật

Job requirement

I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN IIG ACADEMY

1. Tham mưu cho BGĐ Học viện IIG về chiến lược phát triển sản phẩm đào tạo của Học viện.

2. Tham gia nghiên cứu, đánh giá các chương trình mới của các đối tác trong và ngoài nước cùng với BGĐ khi được yêu cầu nhằm tham mưu cho Giám đốc điều hành về việc lựa chon và chuyển giao chương trình với đối tác.

3. Chịu trách nhiệm về việc xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, tài liệu giảng dạy. Phối hợp chặt chẽ với đối tác nước ngoài để triển khai các chương trình đào tạo.

4. Xây dựng quy trình, hệ thống đánh giá và tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng đào tạo

5. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo giáo viên cho các chương trình; xây dựng và vận hành hệ thống chính sách quản lý giáo viên của Học viện.

6. Cung cấp các nội dung học thuật để hỗ trợ cho các hoạt động MKT của Học viện và IIG Việt Nam.

II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

1. Nghiên cứu sản phẩm (bao gồm các các bài test Tiếng Anh và các chương trình hỗ trợ học Tiếng Anh)

· Cập nhật và nghiên cứu về các sản phẩm hiện có, sản phẩm mới có tiềm năng phát triển và/hoặc sản phẩm tương tự/ cạnh tranh với các sản phẩm của Công ty, nắm vững các vấn đề chuyên môn về sản phẩm và trực tiếp đào tạo nội bộ về sản phẩm khi được yêu cầu.

2. Tổ chức triển khai các hoạt động dự án

· Chịu trách nhiệm xây dựng các đề án tư vấn cho các đối tác, khách hàng về testing và đào tạo ngoại ngữ (bao gồm các bài test và các chương trình hỗ trợ học Tiếng Anh).

· Trực tiếp xây dựng chương trình hoặc điều phối xây dựng chương trình trong các dự án đào tạo của Công ty.

· Tổ chức và trực tiếp tham gia hoạt động tư vấn cho khách hàng khi cần (gồm xây dựng đề xuất, thuyết trình về chuyên môn, xây dựng tài liệu, chương trình theo đề xuất...)

· Tham gia giảng dạy và/hoặc đánh giá chất lượng giảng dạy tại các lớp đào tạo/tập huấn của Công ty tổ chức khi cần thiết.

3. Xây dựng quy trình quản lý và báo cáo

· Xây dựng các quy trình quản lý chất lượng các dự án, các hoạt động đào tạo theo dự án, theo dõi quá trình thực hiện và đưa ra các điều chỉnh khi cần.

· Đánh giá, viết báo cáo về kết quả lớp đào tạo/ tập huấn

Job requirement

·         Trình độ:

-       Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh; đã có bằng Thạc sỹ về chuyên ngành Tiếng Anh  (ưu tiên trình độ Tiến sỹ các chuyên ngành có liên quan);

-       Tiếng Anh IELTS 7.0 hoặc TOEFL 90/530 hoặc TOEIC 800 trở lên.

·         Kiến thức:

-       Có kiến thức về Giáo học pháp; và

-       Có kiến thức về thị trường giáo dục và đào tạo tiếng Anh.

·         Kinh nghiệm:

-       7- 10 năm giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học và các Trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

-       Ít nhất 3 năm quản lý học thuật tại các Trung tâm Anh ngữ

-       Có kinh nghiệm xây dựng các chương trình đào tạo tiếng Anh nói chung và chương trình luyện thi TOEFL, TOEIC nói riêng

-       Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trẻ em và người lớn

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép