English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

_ Trợ lý kiểm soát sản xuất (Đồ may mặc, tiếng Nhật N2) _ 15738TH

Mô tả công việc

1. Giám sát tất cả quy trình sản xuất trong nhà máy thương hiệu của công ty (Kiểm tra mẫu, quản lý giao hàng)2. Phối hợp chặt chẽ với HQ để báo cáo sản xuất3. Nhiệm vụ khác liên quan

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm: Du học Nhật Bản hoặc Làm việc tại Nhật Bản- Ngôn ngữ: N2 để liên hệ với HQ tại Nhật Bản- Tính cách: Có thể nói ý kiến riêng rõ ràng, chủ động, tích cực- Ưu tiên : - Kinh nghiệm: MD xuất khẩu hàng may mặc sang Nhật Bản- Có thể làm việc ngay