English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

3D DESIGN INTERN | EVENT

Mô tả công việc

  • Tham gia đóng góp ý tưởng cho dự án
  • Tham gia khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện
  • Hỗ trợ team trong các thiết kế3D
  • Các công việc khác dưới sự hướng dẫn của 3D Team Leader

Yêu cầu công việc

  • Sinh viên năm cuối chuyên ngành Thiết kế, Mỹ thuật, Kiến trúc
  • Chăm chỉ, chủ động, sáng tạo và ham học hỏi
  • Sử dụng tốt các phần mềm Power Point, Adobe Illustrator, AutoCAD, 3D Max hoặc Sketch up
  • Làm việc toàn thời gian ít nhất trong 3 tháng (9h – 18h, thứ Hai – thứ Sáu)

Phúc lợi

Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Công tác phí, Chế độ tập thể dục