English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

3 Front Engineer (Up to 1500$)

Mô tả công việc

Các công việc liên quan đến phát triển (Thiết kế/ phát triển/ vận hành) front-end ứng dụng Web trên GCP (Google Cloud Platform)

Yêu cầu công việc

【Bắt buộc】

- Angular/ TypeScript/ HTML/ CSS

- Trên 1 năm kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ JavaScript

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý phiên bản (Git)

■ Ưu tiên

- Có kinh nghiêm phát triển Angular/ TypeScript

- Có kinh nghiệm phát triển Single Page Application

■ Mindset

- Ham học hỏi, cập nhật kiến thức liên quan đến GCP

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Đề cao tinh thần làm việc theo nhóm

- Không ngại học hỏi, trao đổi khi gặp những vấn đề không biết

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục