English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

02 Nhân Viên Kỹ Thuật CAM/CAD

Mô tả công việc

+ Sử dụng chương trình CAM/CAD thành thạo.

+ Ưu tiên làm qua khuôn đúc kẽm

Yêu cầu công việc

+ Kinh nghiệm làm CAM/CAD 3 năm trở lên.

+ Ưu tiên từng làm khuôn đúc kẽm.

+ Ưu tiên người đã làm việc qua khuôn đúc, đồ dùng nhà bếp.