To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

02 Kế toán tổng hợp - Công ty thành viên

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Updated: 13/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Annual Leave

Job requirement

- Tổng hợp các chứng từ thanh toán của dự án đảm bảo theo đúng quy định tài chính kế toán - Theo dõi và thực hiện các báo cáo liên quan đến hồ sơ thanh toán của nhà thầu/đối tác hàng tháng
- Tham gia vào quá trình thanh toán cho nhà thầu và xác nhận các hồ sơ thanh toán, trình ký
của nội bộ và các chuẩn mực kế toán của nhà nước.
- Quản lý, xử lý các chứng từ, hợp đồng và hồ sơ thanh toán và lưu trữ khoa học theo đúng quy định
- Làm báo cáo, khai và nộp thuế
- Làm báo cáo quản trị tài chính theo yêu cầu
- Phân tích, tính toán giá thành sản phẩm.
- Phối hợp với các bộ phận phòng/ban khác trong công ty thực hiện các kế hoạch xây dựng ngân sách hàng tháng,quý,năm
- Xây dựng và đảm bảo các mục tiêu của Bộ phận/ Phòng ban/ Công ty được hoàn thành tốt.
- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo và kế toán trưởng công ty

Company Overview

Công ty CP Tập Đoàn T&T

https://ttgroupjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60 đơn... View more

02 Kế toán tổng hợp - Công ty thành viên

Công ty CP Tập Đoàn T&T