English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Trình Dược Viên OTC

Mô tả công việc

Chăm sóc khách hàng theo kế hoạch

Triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng

Tìm hiểu và tư vấn cho các cấp quản lý thông tin thị trường

Trao đổi chi tiết cụ thể khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

Nhân viên làm việc toàn thời gian

Trình độ: Cao đẳng hoặc Đại học các ngành

Có khả năng giao tiếp ứng xử và giải quyết công việc

Siêng năng trung thực có thái độ làm việc tích cực tinh thần cầu tiến