English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

QC Staff (chemical/ function)

Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam

Terumo BCT Vietnam là công ty có vốn đầu tư của Mỹ và Nhật Bản – sản xuất thiết bị y tế trên toàn cầu, và tại Việt Nam chúng tôi sản xuất túi máu (Blood bag) và bộ phân tách máu... Xem thêm

Quy mô: 1000
Người liên hệ: Ms. Thao Nguyen

Mô tả công việc

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

· Being responsible for chemical/ functional test

Skill Set #1

· Test operation of API/materials.

· Test operation of partly-finished products.

· Test operation of components and materials for production.

· Test operation of finished products.

· Sampling samples and reference products

· Control of all records related to test including inspection records.

· Ensuring security of test operation.

· Other work related QC.

Yêu cầu công việc

Education

·           University (prefer science course) graduate at least

Experience

·           At least one year experience

Skills

  • Experience of test/inspection
  • Basic specific knowledge regarding science
  • High communication ability