English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

PD Technique

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

Công ty TNHH Ortholite Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Mỹ, chuyên sản xuất đế lót giày với dây chuyền công nghệ hiện đại. Ortholite Việt Nam chính thức thành lập nhà máy tại Bình... Xem thêm

Người liên hệ: Ms. Dung

Mô tả công việc

- To check trail samples for new project (Kiểm tra mẫu thử cho hình thể mới)

- To solve these technical issue ( Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật)

- To make production tooling ( Làm những công cụ sản xuất)

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm từ 01-02 năm.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Thành thạo tiếng Hoa.