English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ-CTY BẠCH KIM

Mô tả công việc

BẢO TRÌ , BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ CỦA HỆ THỐNG MÁY MÓC: ĐÈN CHIẾU, ĐIỆN, MÁY PHÁT ĐIỆN, MÁY LẠNH, HỆ THỐNG PHÒNG CÁY CHỮA CHÁY, CẤP THOÁT NƯỚC...

Yêu cầu công việc

ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM

TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP TRỞ LÊN NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH, CƠ KHÍ