English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CÁC KHÂU :DẬP, PHAY, MÀI- CTY CÔNG NGHỆ KỀM

Mô tả công việc

CÔNG TY CHUYÊN VỀ LĨNH VỰC SẢN XUẤT MỸ PHẨM VÀ CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ (KỀM CẮT MÓNG TAY, DA TAY)

TUYỂN 50 CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CHO CÁC KHÂU: DẬP - PHAY - MÀI

Yêu cầu công việc

MỚI TỐT NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: KHU CÔNG NGHIỆP TAN BÌNH MỞ RỘNG, Q. BÌNH TÂN